MGR. TOMÁŠ KOCYCH
Home > ŽIVOTOPIS

ŽIVOTOPIS


 


 

NAROZEN

26. 9. 1982

 

PROFESE

historik umění, muzeolog

 

ADRESA

adresa 1: U Krčského nádraží 376/2, 140 00 Praha 4 - Krč

adresa 2: Pode Břehy 310, 73801 Staré Město

 

KONTAKT

telefon: +420 770 650059

email: tomas@kocych.cz

          atelier@monogalerie.cz


WEB

MONOgalerie - http://monogalerie.cz/


 

DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ


2009 - 2013 Obor Dějiny umění, Filosofická fakulta, Masarykova universita (magisterské studium)


2008 – 2012 Obor Muzeologie (Ústav archeologie a muzeologie), Filosofická fakulta, Masarykova universita (magisterské studium)

 

2002 – 2008 Obor Dějiny umění – Muzeologie, Filosofická fakulta, Masarykova universita (bakalářské studium)

 

2003 – 2005 Fakulta architektury ČVUT v Praze

 

1996 – 2002 Gymnasium Petra Bezruče ve Frýdku – Místku


 

PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI

 

od 2014 - obchod s uměleckou grafikou


2010 – 2013 stavebně-historické průzkumy budov


výběr stavebně-historických průzkumů:

 - dům „U soudců“ na Novém Městě v Praze
 - Tylovo náměstí na Vinohradech v Praze, urbanistický celek
 - klasicistní fasáda měšťanského domu ve Frýdku Místku

 

2009 – 2011 Archaia o.p.s., Ústav archeologické památkové péče p.o. – záchranné archeologické průzkumy v Brně a na Moravě


výběr archeologických průzkumů:

 - areál minoritského kláštera v Brně
 - raně barokní roubená stavba v Knínicích u Boskovic
 - středověké prostory pod Zelným trhem v Brně


podzim 2009 půlroční praxe v Mendlově muzeu v Brně


podzim 2008 půlroční praxe v Národním památkovém ústavu v Brně


do roku 2007 základy konservování a restaurování jsem získal v ateliéru svého otce akad. mal. a soch. Dr. Viléma KocychaODBORNÉ PRÁCE

 

2012 Umění české avantgardy z pohledu současného sběratelství, magisterská práce

 

2012 Václav Jan Böhm a klasicisující tendence barokního sochařství na Moravě, magisterská práce

 

2007 Farní kostel svatého Jana a Pavla v Místku, bakalářská práce

 

2007 Počátky muzejnictví ve Frýdku - Místku (1908-1960), oborová bakalářská práce

 

2001 Hrad Hukvaldy. Vývoj, architektonický detail a stav r. 2000, středoškolská odborná činnost


 

ZÁKLADY DOVEDNOSTÍ

 

znalectví v oboru umění - Seminář dějin umění Masarykovy univerzity v Brně u Prof. Miloše Stehlíka

 

architektonické navrhování – fa architektury ČVUT v Praze u prof. Ing. arch. Bohumila Fanty

 

fotografování – roční fotografický kurz na FaVU v Brně, zaměřený na digitální focení exponátů u Mgr. Ireny Armunidisové

 

konservování a restaurování – práce v ateliéru u akad. malíře a sochaře Dr. Viléma Kocycha

 

kresba a modelování - fa architektury ČVUT v Praze u akad. malíře Františka Cundrly a akad. sochaře Pavla Přikryla

 

technické rýsování – fa architektury ČVUT v Praze

 

práce s nivelačním přístrojem a teodolitem - archeologické výzkumy v Archaie, geodetické práce Ing. Jiří Rambousek

 

situačně-dokumentační kresba v terénu a její digitalizace - archeologické výzkumy v Archaie, stavebně-historické průzkumy v Eatelieru

 


 

ČLENSTVÍ V ODBORNÝCH ORGANIZACÍCH

 

Mezinárodní rada muzeí ICOM

Uměleckohistorická společnost v českých zemích

  cv - zde