MGR. TOMÁŠ KOCYCH
- - -

- - -


M G R .  T O M Á Š   K O C Y C H


narozen - 26. 9. 1982

historik - dějiny umění a muzeolog

člen Českého výboru ICOM

 Kontakt:

adresa: U Krčského nádraží 376/2, 140 00 Praha 4 - Krč

            Pode Břehy 310, 73801 Staré Město

telefon: +420 770 650059

email: tomas@kocych.cz

          atelier@monogalerie.cz

MONOgalerie - http://monogalerie.cz/


 

Dosažené vzdělání:

2008 – 2012 Obor Muzeologie (Ústav archeologie a muzeologie), Filosofická fakulta, Masarykova universita (magisterské studium)

2009 - dosud Obor Dějiny umění, Filosofická fakulta, Masarykova universita (magisterské studium)

2002 – 2008 Obor Dějiny umění – Muzeologie, Filosofická fakulta, Masarykova universita (bakalářské studium)

2003 – 2005 Fakulta architektury ČVUT v Praze

1996 – 2002 Gymnasium Petra Bezruče ve Frýdku – Místku


 

Pracovní zkušenosti:

2010 – 2012 stavebně-historické průzkumy budov
výběr stavebně-historických průzkumů:
1. dům „U soudců“ na Novém Městě v Praze
2. Tylovo náměstí na Vinohradech v Praze, urbanistický celek
3. klasicistní fasáda měšťanského domu ve Frýdku Místku


2009 – 2011 Archaia o.p.s. – záchranné archeologické průzkumy v Brně a na Moravě
výběr archeologických průzkumů:
1. areál minoritského kláštera v Brně
2. raně barokní roubená stavba v Knínicích u Boskovic
3. středověké prostory pod Zelným trhem v Brně


podzim 2009 půlroční praxe v Mendlově muzeu v Brně

podzim 2008 půlroční praxe v Národním památkovém ústavu v Brně

do roku 2007 základy konservování a restaurování jsem získal v ateliéru svého otce akad. mal. a soch. Dr. Viléma Kocycha

 

Odborné práce:

2012 Umění české avantgardy z pohledu současného sběratelství, magisterská práce

2012 Václav Jan Böhm a klasicisující tendence barokního sochařství na Moravě, magisterská práce

2007 Farní kostel svatého Jana a Pavla v Místku, bakalářská práce

2001 Hrad Hukvaldy. Vývoj, architektonický detail a stav r. 2000, středoškolská odborná činnost

 


Počítačové znalosti:

Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Excel, Internet, CAD-ovské programy, Photoshop, Bach, Demus

 

Základy dovedností:

architektonické navrhování – fa architektury ČVUT v Praze u prof. ing. arch. Bohumila Fanty

fotografování – roční fotografický kurz na FaVU v Brně, zaměřený na digitální focení exponátů u Mgr. Ireny Armunidisové

konservování a restaurování – práce v ateliéru u akad. mal. a soch. Dr. Viléma Kocycha

kresba a modelování - fa architektury ČVUT v Praze u malíře Františka Cundrly a sochaře Pavla Přikryla

technické rýsování – fa architektury ČVUT v Praze

 

Jazykové znalosti:

anglický, německý a ruský jazyk - pasivně

 

Řidičský průkaz:

skupina B

 

Vlastnosti a zájmy:

schopnost přizpůsobení se, práce v týmu, práce s veřejností, komunikativnost, odolnost vůči stresu, samovzdělávání v oboru, manuální zručnost, loajalita k instituci, cestování, sport, zájem o kulturní dění

 


Reference a odkazy:

Bakalářská práce - Masarykova univerzita - http://is.muni.cz/th/74674/ff_b/?lang=en

Magisterská práce - Masarykova univerzita - http://www.theses.cz/id/2ph88q/?furl=%2Fid%2F2ph88q%2F;so=nx;lang=sk

Český výbor ICOM - http://www.cz-icom.cz/adresar.html